Ajankohtaista

uutiset_kuva_vaaka uutiset_kuva_pysty

Laatujärjestelmämme tuottaa tyytyväisiä asiakkaita

Pellopuun toimitusten erinomainen laatu perustuu jatkuvaan ja kattavaan laaduntarkkailuun sekä käytössämme olevaan ISO 9001:2015 -standardin mukaiseen laatujärjestelmään.

Laatujärjestelmän ulkopuolisena valvojana toimii DQS Finland Oy. Tänä keväänä oli jälleen aika uusia sertifikaatti, jolloin DQS Finland auditoi myynti-, suunnittelu-, tuotanto- ja kunnossapitotoimintomme. Pellopuulla on ollut laatustandardin mukainen sertifikaatti jo vuodesta 2011 lähtien. 

Pellopuu_sertit_v2

ISO 9001:2015 -standardin mukainen laatujärjestelmä sertifioidaan aina uudelleen kolmen vuoden välein. Pellopuu laatujärjestelmä auditoitiin jälleen hyväksytysti maaliskuussa 2021.

 

Kaiken avain on asiakastyytyväisyys

DQS Finland Oy:n pääarvioija Markku Siivonen kertoo Pellopuun olevan lähes 10 vuoden johtamisjärjestelmäkokemuksellaan jo varsin rutinoitunut prosessiensa kehittäjä.

– Sertifiointia hakevan yrityksen tavoitteena on aina asiakastyytyväisyys. Tyytyväiset asiakkaat ovat uskollisempia ja heidän kanssaan voi rakentaa pitkäaikaisempia suhteita. Asiakastyytyväisyys saavutetaan jatkuvalla parantamisella ja prosessimaisella johtamisella. Yrityksen tulee kehittyä ja mennä jatkuvasti eteenpäin, sillä paikallaan oleva yritys taantuu ja jää kilpailijoiden jalkoihin, kertoo Siivonen.

– Laadunhallintajärjestelmässä on pähkinänkuoressa kyse siitä, että yritys pystyy osoittamaan asiakastyytyväisyyteen pyrkimisen olevan jatkuva päämäärä. Lisäksi yrityksen tulee oppia tekemistään virheistä ja sen tulee olla prosessimaisesti johdettu. Asiakastyytyväisyyskyselyt koetaan usein välttämättömäksi pahaksi, joita auditoijien ja standardin oletetaan vaativan. Tämä on virheellinen oletus, sillä kyselyt ovat vain yksi tapa selvittää tyytyväisyyden tasoa. Mikäli yrityksen prosessien suorituskykyä kuvaavat indikaattorit ja niiden tavoitteet on johdettu asiakkaiden odotuksista, on näiden mittareiden kautta saatava tieto jo sinällään osoitus asiakastyytyväisyyden tasosta, Siivonen jatkaa.

– Prosessimainen johtaminen on keskeinen vaatimus nykystandardissa. Prosessit täytyy tunnistaa, eli se missä lisäarvo asiakkaalle tuotetaan. Ne tulee myös kuvata riittävällä tarkkuudella yrityksen tarpeisiin.

 

Pellopuun suunnitteluprosessi tukee asiakkaan unelmien toteuttamista

Pellopuun suunnitteluprosessi saa kiitosta auditointia suorittavalta pääarvioijalta, sillä se on erittäin selkeä tilaajan kannalta. Pellopuulla suunnitteluprosessi viedään läpi perusteellisesti, prosessi on selkeästi vaiheistettu ja asiat hyväksytetään tehokkaasti asiakkaalla – näin prosessi tuottaa sujuvasti sitä, mitä asiakas odottaa.

– Rakentaminen on hirveän herkkää sille, että saadaan asiakkaan odotukset ja vaatimukset toteutettua, sillä ihminenhän rakentaa pohjimmiltaan unelmiansa – kotia tai mökkiä. Pellopuun toteuttamien projektien reklamaatiomäärät ovat niin alhaisella tasolla, että se on harvinaista rakentamisessa. Se kertoo siitä, että Pellopuun suunnitteluprosessi on pystynyt tukemaan hyvin asiakkaan unelman toteuttamista, mikä on merkittävää, kertoo Siivonen.

– Pellopuu menestyy myös haastavilla ulkomaan markkinoilla tuotteidensa kanssa. Tämä kertoo siitä, että prosessi toimii myös ulkomailla, ja he pystyvät onnistuneesti välittämään suomalaista unelmaa myös maailmalle, toteaa Siivonen.

Lue lisää Pellopuun laadunvarmistuksesta

Tutustu talomalleihimme!

 

Lataa esitteemme!

Pellopuu_esite_2020_kansi

Tarjoamme kattavan valikoiman laadukkaita ja nykyaikaisia hirsiratkaisuja uutta kotia etsivälle
sekä suuriin rakennusprojekteihin. Lataa tästä esitteemme!